بایگانی رمان شروع تلخ

رمان شروع تلخ

رمان شروع تلخ

11 آذر 97

      رمان شروع تلخ  نویسنده : فاطمه .ب ژانر : عاشقانه  بخشی از خلاصه رمان شروع تلخ :   سوگند روبروش ایستاده بودم با نفرت نگاهی به چشمام انداخت و گفت : _یه وارث میاری و گورت و گم میکنی؟ یقه لباسمو گرفت و به سمت خودش کشیدم : _تو فقط صیغه منی من زنمو خیلی دوسش دارم...